May đồng phục bảo hộ kỹ sư HCM MẪU PXBHKS04

May đồng phục bảo hộ cho kỹ sư HCM MẪU PXBHKS04

– Bộ vừa vặn, thoải mái

-Thoáng mát, thấm mồ hôi

– Chất liệu vải Xi Việt Nam,KAKI, Pangrim Thành Công

thoáng mát không nhăn, không xù.

Màu sắc: 24 màu ( màu tùy chon theo Pantone

-Size Châu Á XS – 6XL